حس کند این حصار امن پابرجا میماند...

ساخت وبلاگ
چکیده : اینکه زن بوی قرمه سبزی بدهد یا بوی قهوه یا اینکه اهل کافه و دنیای هنر و مافیهایش باشدیا اهل خانه دار... با عنوان : حس کند این حصار امن پابرجا میماند... بخوانید :

اینکه زن بوی قرمه سبزی بدهد یا بوی قهوه

یا اینکه اهل کافه و دنیای هنر و مافیهایش باشد
یا اهل خانه داری و ظرایفش
فرع مساله است
اصل مساله این است که وقتی تکیه داده است توی بغلت و دستهایت را جمع کرده است توی سینه اش ضربان قلب تو را پشت قفسه سینه اش بشنود ...
حس کند این حصار امن پابرجا میماند.

ای_لیا

...
نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : شنبه 16 دی 1396 ساعت: 21:57