خوب است که هستند از هرکجا که آمدند خوش آمدند...

ساخت وبلاگ
چکیده : مردهانمیدانم از کدام سیاره آمده انداما از هر کجا که آمده اندخوب است که هستندکه ته مایه بازوانشان، ام... با عنوان :  خوب است که هستند از هرکجا که آمدند خوش آمدند... بخوانید :

مردها
نمیدانم از کدام سیاره آمده اند
اما از هر کجا که آمده اند
خوب است که هستند
که ته مایه بازوانشان، امنیت است
که ته صدایشان بم است و آرامش میدهد
که ابهت دارند تا تکیه گاه شوند
که حافظه شان کوتاه مدت است و زود یادشان میرود
که جنس قلبشان مخملی است
که آغوششان تمام ترس ها را بلد است حل کند
که جنسشان بیشتر از پیچیدگی، صاف و سادگیست
که دلشان گرم به لبخند جنس زن است
که بلدند تمام خستگی شان را ته فنجان چای زن جا بگذارند
خوب است که هستند و دنیا،
به این محکم های مقتدر و اخموهای خوش قلب نیازمند است
اگر نبودند، چه کسی میخواست
این همه حس خواستنی بودن را به جنس زن بدهد؟
چه کسی میخواست خریدار این همه ناز و دلبری بشود؟
این محکم های مقتدر،
این مغرورهای خوش قلب،
 خوب است که هستند
از هرکجا که آمدند
خوش آمدند

سیما_امیرخانی

...
نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : جمعه 21 مهر 1396 ساعت: 19:33