شما مردها، شما پسرها....

ساخت وبلاگ
چکیده : شما مردها، شما پسرهاخودتان، خودتان را خانه خراب کردیدروی صحبتم با همه مردان نیستاما تعداد زیادی از ش... با عنوان : شما مردها، شما پسرها.... بخوانید :

شما مردها، شما پسرها
خودتان، خودتان را خانه خراب کردید
روی صحبتم با همه مردان نیست
اما تعداد زیادی از شما
وقتی برای بی ارزشی، ارزش قائل شدید
وقتی سادگی را بردید زیر سوال
وقتی نه به هیچ چراغ سبزی نگفتید
وقتی عشوه و ادای دروغی یک غریبه را
به عشق واقعی ترجیح دادید
حالا بنشینید و خانه خرابی تان را تماشا کنید
حالا هی بگردید و پیدا نکنید
بگویید همه دخترها اژدها هفت سر شدند
حالا آنقدر بگردید که کفش هایتان پاره شود
وقتی به دختر هفت خط میرسید
تا میتوانید باج میدهید
برعکس، دختری که حاضر است
برایتان با یک دنیا بجنگد
قدرش را نمیدانید
حق بدهید دخترها تصمیم بگیرند
بشوند هفت خط روزگار
اگر دختران مان همه چیزشان شده ظاهر
دلیلش چشمان شماست
که سیری ندارد
خودتان عرصه را بزرگ کردید برای دختران بزک کرده
نگویید دختر خوب کم است
آنها نیستند چون عرصه برایشان تنگ است
چون شما آدرس را اشتباهی رفتید
گفتم ابراز عشق را بلد باشید
نه برای زن و دخترمردم
بلد باشید برای عشق خودتان

سیما_امیرخانی

مردها،,پسرها,...
نویسنده : بازدید : 8 تاريخ : پنجشنبه 30 شهريور 1396 ساعت: 4:49