نه آبي گرم می‌کندنه دل...

ساخت وبلاگ
چکیده : کاش یکي باشدمسلط به دوست داشتنبا پیش فرضِ ماندنآنقدر که اضافه اشاز آغوشت بزند بیرون!و بداند زندگيبي ... با عنوان : نه آبي گرم می‌کندنه دل... بخوانید :

کاش یکي باشد
مسلط به دوست داشتن
با پیش فرضِ ماندن
آنقدر که اضافه اش
از آغوشت بزند بیرون!
و بداند زندگي
بي دلبری های مکرر
نه آبي گرم می‌کند،
نه دل...

مریم_قهرمانلو

...
نویسنده : بازدید : 5 تاريخ : چهارشنبه 31 خرداد 1396 ساعت: 4:44