و تو همچنان گمنام و تهیدست بمان.....

ساخت وبلاگ

آخرین مطالب

امکانات وب


اگر برای بدست آوردن پول مجبوری دروغ بگویی و فریبکاری کنی،
فقیر و تهیدست بمان!
اگر برای بدست آوردن جاه و مقامی لازم است چاپلوسی کنی و تملق بگویی،
از آن چشم پوشی کن!
و اگر برای آنکه مشهور شوی لازم است جنایت کنی،
در گمنامی زندگی کن!

بگذار دیگران در پیش چشمانت با دروغ گویی ثروتمند شوند،با چاپلوسی و تملق به پست و مقام برسندو با خیانت مشهور شوند
و تو همچنان گمنام و تهیدست بمان!

زیـرا اگر چنین کنی تـو سـرمایه ای را که آنهـا از دسـت داده انـد ، به دست آورده ای
و آن شرافت است.


دکتر_علی_شریعتی

...
نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : چهارشنبه 24 خرداد 1396 ساعت: 18:45