ماه تنها شبیه خودش بود....

ساخت وبلاگ
چکیده : شبی اماماه تنها شبیه خودش بودو آسمان از سر بیکاریداشت صورتش را باد می زد...دوستت نمی داشتم چه می کرد... با عنوان : ماه تنها شبیه خودش بود.... بخوانید :


شبی اما
ماه تنها شبیه خودش بود
و آسمان از سر بیکاری
داشت صورتش را باد می زد...
دوستت نمی داشتم چه می کردم؟
دنیا برای ادامۀ زندگی
توجیه شاعرانه ای می خواست...

لیلا_کردبچه

...
نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : يکشنبه 21 خرداد 1396 ساعت: 1:23