بیا یک قراری بذاریم....

ساخت وبلاگ
چکیده : بیا یک قراری بذاریم بیا من عاشق باشمتو عاشق ترمن مهربون باشمتو مهربون ترم... با عنوان : بیا یک قراری بذاریم.... بخوانید :
بیا یک   قراری     بذاریم  
بیا من عاشق باشم
تو عاشق تر
من مهربون باشم
تو مهربون تر
من بیقرار باشم
تو بیقرار تر
من دلتنگ باشم
تو دلتنگ تر
من خوب باشم
تو خوبتر
من قلبم برات تند بزنه
قلب تو برای من تندتر
و هر چی هم مستقل بودم
بازم تو قدر کوه محکم و تکیه باش
غیر این باشه قانون طبیعت زیرسوال میره
من زنم، طبیعتم ناز کردن
تو مردی، طبیعتت جنگیدن برای نیازته
توی این رابطه، حال هر دومون خوبه
پس بیا این صفت های خوب رو بده من
تفضیلی ها رو نگه دار برای خودت
 
سیما_امیرخانی
...
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : سه شنبه 18 دی 1397 ساعت: 19:56